Nieuws

Hoe presteerde uw pensioenfonds in 2019?

De afgelopen jaren hebben de werkgever, de vakbonden en het bestuur van ons pensioenfonds intensief met elkaar overlegd over de toekomst van ons fonds. Op 30 oktober 2018 heeft het bestuur besloten om Pensioenfonds Smurfit Nederland op te heffen (‘liquideren’). 

Tot de daadwerkelijke opheffing treden de voormalige bestuursleden op als vereffenaars. Zij moeten de liquidatie van ons fonds zorgvuldig afwikkelen. 

Hoe ging dat in 2019? Lees het jaarbericht 2019 en kom er meer over te weten.