Nieuws

Collectieve waardeoverdracht: wat betekent dat voor u?

Vorig jaar kondigde het bestuur van het Smurfit Nederland pensioenfonds aan dat het pensioenfonds wil gaan opheffen. Afgelopen jaar heeft het fonds hard gewerkt om alle randvoorwaarden daarvoor geregeld te krijgen. In december 2019 hebben de sociale partners (werkgever en vakbonden) een akkoord bereikt over het pensioenfonds. Daarmee is de weg nu vrij om het pensioenfonds daadwerkelijk op te gaan heffen.

Wij gaan toestemming vragen aan De Nederlandsche Bank om uw pensioen definitief over te dragen. Dat heet een collectieve waardeoverdracht. Alle deelnemers, oud-deelnemers en gepensioneerden van het pensioenfonds hebben een brief ontvangen met daarin meer informatie over wat dat voor hen betekent. Deze brieven kunt u downloaden op de documentenpagina.