Nieuws

Waardeoverdracht kleine pensioenen: geen veranderingen bij ons fonds

De waardeoverdracht van kleine pensioenen is per 1 januari 2019 anders geregeld. Dat komt door de nieuwe wet Waardeoverdracht kleine pensioenen. Bij ons pensioenfonds verandert er niks naar aanleiding van deze nieuwe wet.

Wat verandert met de nieuwe wet?

Tot nu toe ging het zo: ging u uit dienst en had u een pensioen onder het grensbedrag? Dan kon een pensioenfonds besluiten uw pensioen in één keer uit te betalen (ook wel: afkoop). Als u 2 jaar uit dienst was, kreeg u hierover een brief. Daarin vroeg het fonds om uw bankrekeningnummer. Vervolgens maakte het fonds de waarde van uw pensioen over en verwijderde het fonds uw gegevens uit het deelnemersbestand. Zo had u op korte termijn meer geld, maar miste u dat pensioen voor later.

Vanaf nu gaat het zo: gaat u uit dienst en is uw pensioen bij een pensioenfonds onder het grensbedrag van € 474,11 bruto per jaar? Dan kan het pensioenfonds uw pensioen automatisch samenvoegen met het pensioen dat u opbouwt via een nieuwe werkgever. Uw pensioen verhuist dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan.

Geen veranderingen bij ons pensioenfonds

Sinds 1 januari 2017 is ons pensioenfonds een gesloten fonds. Sinds die datum heeft ons fonds geen deelnemers meer die pensioen opbouwen. Het grensbedrag voor een klein pensioen ligt in 2018 op € 474,11 bruto per jaar. Mogelijk hebt u een pensioen bij ons pensioenfonds staan dat onder dit grensbedrag ligt. Het bestuur van ons pensioenfonds heeft besloten om dit pensioen niet automatisch samen te voegen met het pensioen dat u opbouwt via een nieuwe werkgever.

Na 2 jaar kan ons fonds uw pensioen in één keer uitbetalen. U ontvangt daarover een brief en een formulier om uw bankrekeningnummer door te geven. Wilt u dit niet? Laat ons dit dan weten.

Hebt u nu een baan met opbouw van pensioen? Dan kunt u ervoor kiezen om uw pensioen mee te nemen naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Overweegt u dit? Vraag dit dan aan bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Dit gebeurt niet automatisch.

Hoeveel pensioen hebt u?

Log in op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Dan krijgt u een compleet overzicht van uw opgebouwde pensioen. U ziet of u bij een pensioenfonds of verzekeraar een pensioen hebt van meer of minder dan € 474,11 bruto per jaar. 

Meer informatie

Neem contact op met ons. Wij helpen u graag.

Bron: Bestuur